KÚRIA ZUZANA - ZÁŽITOK V MÚZEU

Vitajte na stránke venovanej realizácii projektu Kúria Zuzana - Zážitok v múzeu, ktorý sa odohráva v areáli kaštieľa v Markušovciach, kde je okrem letohrádku a francúzskeho parku situovaná aj historická hospodárska budova. Na rozdiel od kaštieľa a letohrádku je táto budova v zlom technickom stave.

Účelom tohto projektu je teda kompletná renovácia celej budovy na polyfunkčný kultúrny objekt. Vytvoríme zázemie pre návštevníkov, odborných zamestnancov, ako aj širšiu odbornú verejnosť. Vzniknú tiež nové expozície, ktoré spoja tri témy:

  • život šľachtickej rodiny Máriássyovcov na Spiši
  • história spracovania dreva a nábytkárskeho priemyslu na Spiši
  • prezentácia tradičnej ľudovej kultúry na Spiši vrátane menšín

Tu ale táto expozícia nekončí. Celá výstava, ktorá sa bude rozprestierať dvomi tretinami budovy, bude obohatená o prvky rozšírenej reality a ďalšie moderné technológie. Na realizáciu tejto časti bola prizvaná islandská spoločnosť Gagarín s dlhoročnými skúsenosťami s tvorbou interaktívnych expozícií. Súčasťou projektu bude tiež organizovanie rôznorodých akcií, workshopov a tvorivých dielní, ktoré nám pomôže zastrešiť miestna drevárska stredná odborná škola. Na príprave komplexnej marketingovej stratégie, ktorá projekt dostane do povedomia širokej verejnosti, sa spolu s Múzeom Spiša bude podieľať OOCR Slovenský Raj a Spiš.

Testovaci obrázok

Poďakovanie za podporu

Projekt Kúria Zuzana - zážitok v múzeu, získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 1 458 454 € prostredníctvom Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021. Projekt bol spolufinancovaný v sume 218 768.10 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je kompletná renovácia historickej hospodárskej a budovy (kúrie) v historickom areáli kaštieľa v obci Markušovce a následná inštalácia expozícií s využitím rozšírenej reality. Súbežným cieľom je vytvorenie lepšieho zázemia pre prácu odborných zamestnancov a realizácia tvorivých dielní či workshopov pre odbornú aj širokú verejnosť.

Prehľad projektu

Prijímateľ projektu:Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Výška grantu: (Granty EHP a Nórska. Štátny rozpočet Slovenskej republiky): 1 458 454,00 €

Výška spolufinancovania: (KSK, zriadovateľ): 2 237 747,00 €

Začiatok realizácie projektu: január 2021

Dĺžka realizácie projektu: 48 mesiacov

Projektoví partneri: Gagarín ehf., SOŠ Drevárska, OOCR Slovenský Raj & Spiš

Zoznam fotogalérií