Partneri

Finanční partneri

Granty EHP a Štátny rozpočet Slovenskej Republiky

Košický samosprávny kraj

Projektový partneri

Logo partnera – Gagarin.is

Gagarín je islandské zážitkové dizajnérske štúdio vytvárajúce interaktívne expozície, ktoré na každom návštevníkovi zanechajú trvalý dojem. V tomto odbore má spoločnosť Gagarín viac než 20 ročné skúsenosti a stále napreduje vdaka osvojovaniu si nových technológií. V našom projekte sa bude podieľať na implementácii rozšírenej reality do etnografickej expozície. Vdaka nej bude môcť návštevník autenticky prežívať ľudové obyčaje našich predkov žijúcich na Spiši.

Logo partnera – Stredná odborná škola drevárska

Hospodársky rozvoj Spiša bol v minulosti vo veľkej miere podmienený využívaním drevného bohatstva, ktoré umožňovalo rozvíjať už existujúce a otvárať nové drevárske a nábytkárske remeselnícke živnosti. Táto škola bola založená 24. septembra 1899 a funguje dodnes. V spolupráci s ňou bude jedna z expozícií v zrekonštruovanej Kúrii Zuzana venovaná práve bohatej histórii spracovania dreva na Spiši. SOŠ Drevárska sa tiež bude podieľať na organizácii remeselných workshopov v markušovskom areáli.

Logo partnera – OOCR Raj&Spiš

Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš je organizácia zameraná na rozvoj turizmu v jedinečnej spišskej krajine. Vznikla dňa 1.3.2016 zlúčením OOCR Spiš a OOCR Slovenský raj. Svojou aktivitou šíri nadšenie pre prírodné a kultúrne dedičstvo Spiša. V projekte Kúria Zuzana - Zážitok v múzeu bude pôsobiť ako promo partner, kde využije svoje bohaté skúsenosti a sieť pre efektívnu propagáciu projektu lákanie návštevníkov do novozriadených expozícií.