O projekte

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v roku 2019 podalo v rámci vtedajšej výzvy Podnikanie v oblasti kultúrneho dedičstvo a kultúrna spolupráca Grantov EHP projekt s názvom Kúria Zuzana - Zážitok v múzeu. Zámerom spísaného projektu bolo získať podporu pre obnovenie hospodárskej kúrie, sídliacej v areáli Kaštieľa v Markušovciach a následnú inštaláciu nových expozícií, obohatenú o interaktívne prvky a nové technológie. Správcom areálu je Múzeum Spiša. Okrem hospodárskej budovy v tomto areáli sídli renesančný kaštieľ a letohrádok Dardanely. Toto vznešené prostredie dotvára malebný francúzsky park. V roku 2020 získalo Múzeum Spiša radostnú správu - podaný projekt úspešne prešiel úzkym výberom a bolo odsúhlasené financovanie plánovaných aktivít.

Hospodárska budova prešla celkovou rekonštrukciou v 80tych rokoch. V súčasnosti je na jej poschodí depozitárny priestor a na prízemí je situovaný predaj vstupeniek a propagačného materiálu múzea. Pôvodne bola budova určená pre ubytovanie služobníctva a v prízemných priestoroch boli ustajnené hospodárske zvieratá, resp. kone, ktoré boli zapriahnuté ku kočom. Prečo „Kúria Zusana“? Budovu nechal v roku 1745 vybudovať František Máriássy (*1706 – † 1756) so svojou manželkou Zuzanou Szontághovou (*1703 – †1770). Svedčí o tom aj reliéf nad jedným z portálov v budove, kde sú znázornené rodové erby oboch manželov. Ich potomkovia žili v areáli múzea až do roku 1933, kedy kaštieľ odpredal Edmund Máriássy. Potomkovia rodu Máriássy sa následne rozpŕchli do rôznych kútov Európy. Zrekonštruovaná Kúria Zuzana je prsteňom, ktorý bude spájať klenoty zviazané s rodom Máriassy, situované v areáli Francúzskeho parku.

Víziou tohto projektu je poskytnúť nový pohľad na múzeum a jeho využitie, nový spôsob vzdelávania a prezentácie zážitku. Využitím rozšírenej reality chceme vniesť personalizáciu do historických zbierok. Historická postava tak v autentickom prostredí pred návštevníkom vystúpi a stane sa rozprávačom. V ďaka aplikovaniu tejto formy prezentácie na etnografickú časť expozície, zobrazujúce historické obyčaje ľudí z regiónu Spiš, napojíme návštevníka na vlastné zážitky. Zapojením všetkých zmyslov, hraním dobovej hudby, ukážkami odevov či praktickými ukážkami remesiel vrátime návštevníka v čase do obydlí a tradícií svojich predkov.

Z pohľadu pamiatok sú Markušovce perlou medzi obcami regiónu Spiš. Súčasnosť nám však nastavuje zrkadlo kontrastov. Cieľom nášho projektu je nielen záchrana hmotného kultúrneho dedičstva, ktoré nám zanechali naši predkovia, oveľa ťažšia je úloha uchovania nehmotného dedičstva, odovzdávanie a zachovanie tradícií, zvykov, zručností , vedomostí. Dôležitým krokom je preto zapojenie marginalizovaných skupín v projekte, aby sa stali jeho aktívnou súčasťou a tvorcom.

Veríme že sa nám spoločne, všetkým aktérom projektu podarí naplniť toto poslanie a že sa už v roku 2024 stretneme v rekonštruovanej Kúrii Zuzana, na prehliadke nových expozícií, v exkluzívnych priestoroch pre návštevníkov, kde im poskytneme služby, relax, zábavu, ale i vzdelávanie.

Držte nám palce! :)

Ak Vás tento projekt zaujal, pozrite si úvodnú konferenciu, ktorá Vám priblíži hostóriu, súčasnosť a víziu historického areálu v Markušovciach.