Delegácia z Nórska

Múzeum Spiša, pobočku Markušovce, navštívila dňa 9. 6. 2023 delegácia z Nórska v sprievode zástupcov MIRRI SR a Košického samosprávneho kraja v rámci monitorovania projektov EHP, akým je aj Kúria Zuzana - zážitok v múzeu. Projekt bol vybraný ako jeden z reprezentatívnych projektov EHP na Slovensku.