Hudobný majstrovský kurz úvod

Začiatok kurzu bol rýchly. Krátky príhovor od riaditeľky Múzea Spiša a hneď sa začalo trénovať na finálny koncert.