Kultúrne dedičstvo rómskej a židovskej menšiny – otvorenie