3-2-1 ŠTART! 🥳

01/2021

Dňom 5.1.2021 bola projektová zmluva podpísaná všetkými stranami a nadobudla tak účinnosť. Máme veľkú radosť! Tešíme sa, že návrh projektu rekonštrukcie hospodárskej budovy v areáli kaštieľa v obci Markušovce, ktorý sa začal rysovať už v roku 2015, konečne padol na úrodnú pôdu a môžeme pracovať na jeho realizácii. Je to pre nás veľká česť, zodpovednosť a záväzok vykonať tú najkvalitnejšiu prácu. Zoznam úloh sa rozrastá. Do čoho sa pustíme skôr?