Administratívny september

09/2022

Augustom sa ukončilo ďalšie, v poradí piate, reportovacie obdobie projektu. Zosumarizovali sme dosiahnuté výsledky, indikátory, a tiež riziká projektu, vrátane finančných pohľadávok. Koncom septembra (21.09.2022), sme absolvovali kontrolu na mieste Správcom programu. Kontrola bola predovšetkým zameraná na monitoring rizík projektu. Správca programu si obhliadol našu Kúriu Zuzana. Správcovi programu sa veľmi páčilo okolie miesta realizácie projektu s našimi ďalšími zariadeniami (kaštieľ, letohrádok, francúzsky park).

Okrem toho sme tiež podpísali zmluvu o dielo so zhotoviteľom stavebných prác. Zmluva je aktuálne v štádiu ex-post kontroly VO Správcom programu. Koncom mesiaca bolo tiež ukončené VO na SD.