Aktualizácia procesu verejného obstarávania na stavebné práce

07/2022

Dňa 08.07.2022 sme obdržali rozhodnutie z ÚVO povoľujúce ukončenie procesu verejného obstarávania. Aktuálne prebiehajú rokovania s víťazným uchádzačom o realizáciu stavebných prác. Postupne sa dopracovávame k podpisu zmluvy. Následne prebehne kontrola zmluvy po podpise zo strany Správcu programu. Veríme, že čoskoro odovzdáme stavenisko a začnú sa stavebné práce.