Dovidenia 2021, vitaj 2022! 👋

12/2021

Záver roka 2021 sa u nás niesol v príjemnej, vianočnej atmosfére. S nástupom nového roka si však opäť vyhŕňame rukávy a posúvame sa o ďalší, veľký krok vpred. Tento rok bude z hľadiska života projektu Kúria Zuzana - zážitok v múzeu jeden z obsahovo najbohatších. Čaká nás organizácia akcií pre verejnosť ako Letohranie, výstavy študentských prác a majstrovské hudobné kurzy. Zasadáme k spoločnému, reálnemu či virtuálnemu stolu s našimi projektovými partnermi a plánovaným aktivitám dávame reálne kontúry. S islandským partnerom sme si dali ambiciózny cieľ - pripraviť obsah rozšírenej reality už do konca tohto roka. Máte sa na čo tešiť!