Hudobný majstrovský kurz

07/2023

V júli sa v letohrádku Dardanely uskutočnil už 2. Hudobný majstrovský kurz za účasti lektorky a virtuózky Daniely Kačmárovej, ktorá sa v súčasnosti venuje pedagogickej a korepetítorskej činnosti na Konzervatóriu Timonova 2 v Košiciach, sólovej hre a komornej koncertnej činnosti v rôznych zoskupeniach – klavírne trio, klavírne duo, štvorručná hra na klavíri.

Návštevníci mali možnosť sa zúčastniť na klavírnom koncerte absolventov hudobného majstrovského kurzu a Daniely Kačmárovej, ktorý sa konal 8. júla 2023 o 18.00 hod. v letohrádku Dardanely v Markušovciach. Po koncerte o 19.00 hod. sme si pre vás pripravili večernú prehliadku renesančného kaštieľa.