Huráá začali sme búrať

12/22

Zhotoviteľ stavebných prác (Metrostav Slovakia a.s.) sa hneď po prevzatí staveniska pustil do búracích prác. Už na prvom kontrolnom dni sme ocenili kus vykonanej práce. Neveriacky, priam až s nostalgiou sa prizeráme ako sa budova mení pred očami.

Príchodom zimy a mrazivých dní boli stavebné práce pozastavené. Veríme, že počasie bude priaznivé a že zhotoviteľovi sa podarí dodržať termín realizácie stavebných prác.

My sa postupne pripravujeme na mäkké aktivity, ktoré nás čakajú v roku 2023. Prebehli prvé pracovné stretnutia ohľadom príprav podujatí Letohrania 2023 a hudobného majstrovského kurzu.