Oživujeme staré príbehy a tradície zo Spiša 😍

02/2022

Na Valentína sme sa spojili s našimi islandskými partnermi. Odprezentovali nám prvé návrhy príbehov, ktoré budú pomocou rozšírenej reality zapracované do etnografickej výstavy umiestnej do zrekonštruovanej kúrie. Bolo vidno, že na našich materiáloch od začiatku roka pilne pracovali. S nemým úžasom sme pri prezentácii sledovali, ako sa dokázali vcítiť do tradičného života a zvyklostí na Spiši tak vzdialeného od Islandu. Z textov, filmových ukážok a fotiek vykresľujúcich tradície našich predkov vytvorili nové scenáre, ktoré návštevníkom priblížia každodenný život aj tradície spájané z rôznymi sviatkami naprieč celým rokom. Tento zážitok nám ešte dlho vyčarúval úsmev na tvári a motivuje nás posúvať sa vpred a priniesť tento zážitok aj našim budúcim návštevníkom z regiónu aj mimo neho.