Postup rekonštrukčných prác na Kúrii Zuzana

11/2023

Rekonštrukcie sú náročné, o to viac, že ide o historickú budovu z roku 1745. Odkrývajú sa neočakávané skutočnosti, ktoré vyžadujú doplňujúce stavebné práce. Pri prácach na výťahovej šachte bolo potrebné statické zabezpečenie krovu, v rámci ktorého sa drevené nosníky vymenili za kovové.

Koncom novembra začnú terénne úpravy – položenie chodníka okolo kúrie, zatrávnenie, položenie prejazdného chodníka ku kaštieľu. Rekonštrukčné práce sa presunú v decembri a januári do interiéru.

Pracujeme na príprave expozícií a vybavení novej návštevníckej zóny – budeme pripravovať verejné obstarávanie na binokuláre a architektonicko-výtvarné riešenie návštevníckej zóny.

Online míting

V novembri sme sa cez online hovor spojili s naším projektovým partnerom, spoločnosťou Gagarín ehf. z islandského Reykjavíku. Bolo veľmi povzbudivé, že sme sa mohli vidieť a navzájom odprezentovať svoje pokroky – postup rekonštrukčných prác a vývoj softwaru rozšírenej reality do binokulárov, ktoré majú byť umiestnené v novej etnografickej expozícii v Kúrii Zuzana.