Práce sa presunuli do interiéru a neutíchajú ani tie administratívne

12/2023

Koniec roka sa niesol v znamení výrazného postupu stavebných prác. Veľkými krokmi sa dokončuje interiér Kúrie Zuzany. Výťah je už spojazdnený, v sociálnych zariadeniach je osadená sanita, sú položené dlažby a obklady. Na stenách a stropoch pribúda finálny náter.

Verejnosť sa môže tešiť na novú návštevnícku zónu, v rámci ktorej bude priestor na oddych, občerstvenie, ale aj tvorivé dielne.

No nezaháľalo sa ani po administratívnej stránke. Náš projekt prešiel finančnou kontrolou na mieste z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a tiež auditom z Úradu vládneho auditu. Úspešne sme požiadali správcu programu o tretiu mimoriadnu platbu na realizáciu projektu CLT01011 Kúria Zuzana – zážitok v múzeu s pravidlami implementácie finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu.