Príprava na významnú návštevu

05/2023

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej “MIRRI SR”), ako Správca programu, resp. poskytovateľ grantu, nás oslovilo s možnosťou prezentovať projekt Kúria Zuzana – zážitok v múzeu delegácii partnerov programu.

Našu pobočku v Markušovciach navštívia 9. júna 2023 zástupcovia z nórskeho riaditeľstva pre kultúrneho dedičstvo, z nórskej Rady pre umenie, z Úradu pre finančný mechanizmus v Bruseli a z Veľvyslanectva Nórska na Slovensku v sprievode zástupcov z MIRRI SR a nášho zriaďovateľa – Košický samosprávny kraj (ďalej KSK). Návštevy sa zúčastnia aj partneri projektu – pani Podolínska zo SOŠD a pani Kriváňová z OOCR Slovenský raj & Spiš. Jazykové/tlmočnícke služby nám prisľúbil skúsený riaditeľ jazykovej školy – poslanec KSK Adnan Akram.

Veríme, že návšteva dopadne úspešne. V prípade záujmu si môžete pozrieť pripravenú prezentáciu v anglickom jazyku.