Príprava verejného obstarávania 💻

04/2021

Tento mesiac intenzívne zhromaždujeme podklady potrebné pre účely zahájenia verejného obstarávania na rekonštrukciu budovy. Je to pomerne náročná úloha, do ktorej vstupuje množstvo premenných. Okrem dokončovania projektu rekonštrukcie budovy a architektonicko-výtvarného riešenia musíme získať aj schválenie od Pamiatkového úradu. Nakoľko ide o rozsiahlu investíciu, finančne nám pomôže aj zriadovateľ - Košický samosprávny kraj, za čo sme nesmierne vdační. Pre účely prípravy súťažnych podkladov sme si prizvali spoločnosť Ultimaratio. Nechceme nič nechať na náhodu, preto sa pred vyhlásením VO chystáme prihlásiť aj na dobrovoľnú ex ante kontrolu.