Rekonštrukcia Kúrie Zuzana začína

11/22

Začiatkom mesiaca sme obdržali kladné rozhodnutie o ex-post kontrole VO na autorský dozor stavby. Následne sme dňa 16.11.2022 slávnostne odovzdali budovu zhotoviteľovi stavebných prác. Tejto udalosti sa zúčastnili dôležité osobnosti:

  • riaditeľ úradu KSK JUDr. Boris Bilčák,
  • autorský dozor stavby Ing. Marta Pichová,
  • stavebný dozor - Ing. Miloš Singovszki, PhD., MBA
  • zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa.

Táto udalosť bola prezentovaná a v médiách (napr. RTVS Hlavné správy). Čaká nás náročné, ale aj radostné obdobie, ktorého výsledky by sme mali vidieť už v treťom kvartály budúceho roka. Držte nám päste, aby všetko šlo ako po masle 😊