S kožou na trh - Začína sa otváracia konferencia 📢

06/2021

Osatní prijímatelia grantov laťku nasadili naozaj vysoko. Máme mať prečo trému, ale zároveň vieme, že v rámci prípravy sme urobili naozaj všetko. Pozývame teda stovky ľudí v sieti našich kontaktov z radov rôznych kultúrnych inštitúcií, médií a pod., aby sa pripojili, vypočuli si a uvideli zámery tohto projektu a bližšie spoznali nielen projektový tím, ale aj partnerov projektu. Za vrúcne príhovory tiež dakujeme pani Dackovej z odboru Grantov EHP, pani Dubas z Veľvyslanectva SR v Osle a tiež pána Trnku, predsedu KSK. Nestihli ste našu konferenciu? Záznam si môžete pozrieť TU.