Sťahovanie zbierkových predmetov z Kúrie Zuzana II. etapa

08/2022

Počas tohto leta sa v Markušovciach usilovne pracovalo. Zamestnanci múzea, konkrétne Ing. Jozef Tkáč, Jozef Kotleba a Daniel Fabian, sa postarali o druhú etapu vysťahovania predmetov z hospodárskej budovy. Tieto priestory doposiaľ slúžili najmä ako depozitár, kancelárie či lektorňa s pokladňou.

Zbierkové predmety boli presťahované prevažne do prenajatých depozitárov v priestoroch priemyselného parku Madaras. Kúria je vďaka menovaným zamestnancom takmer pripravená na odovzdanie zhotoviteľovi stavebných prác.

Odovzdaniu staveniska bude predchádzať ex-post kontrola VO. Dúfame, že stavebné práce by mohli začať do konca septembra 2022.
Držte nám päste 😊