Stavba v plnom prúde 🏗️

03/2023

Stavebné práce 🧱 pokračujú v rýchlom tempe. Zhotoviteľ takmer ukončil hrubé búracie práce. Postupne sa začína budovať infraštruktúra pre interaktívne expozície. Kontrolné dni na stavbe prebiehajú raz týždenne. Počas jedného z kontrolných dní bola prítomná aj miestna TV Reduta. Vznikla reportáž progresu o našej stavbe, ktorú si môžete pozrieť tu: Archív TV Reduty

Správca programu vyhlásil 08.03.2023 výzvu na pridelenie dodatočných finančných prostriedkov na realizáciu existujúcich projektov v programe Kultúra. projektový tím Múzea Spiša sa zúčastnil úvodného informačného semináru. Následne začal s prípravou žiadosti o dodatočné finančné prostriedky.