Usilovný január

01/2023

Januárové počasie 🌞 dovoľovalo pokračovanie stavebných prác. Týždeň čo týždeň prebiehajú kontrolné dni na stavbe za prítomnosti zodpovedných zo strany zhotoviteľa a investora.

Zimné obdobie sme využili na komunikáciu s obcou Markušovce a vlastníkov priľahlých pozemkov hospodárskej budovy. Plynulý priebeh prác závisí aj od ich ústretovosti.

Keďže je kúria Zuzana národnou kultúrnou pamiatkou, stavebné práce sú komplikované a určite nás ešte čaká veľa prekvapení počas rekonštrukcie.

Okrem toho prebiehali prípravné konzultácie k podujatiam, ktoré nás tento rok čakajú:

  • Letohranie,
  • hudobný majstrovský kurz,
  • výstava židovských obyvateľov Markušoviec a okolia,
  • výstava rómskych obyvateľov Markušoviec a okolia.