Veľká noc 🐣 so žiadosťou o dodatočné finančné prostriedky

04/2023

S aprílom prichádza Veľká noc. Projektový tím si sviatky užil pracovne, kompletizáciou a odoslaním žiadosti o pridelenie dodatočných finančných prostriedkov. Snažili sme sa využiť jedinečnú šancu o dofinancovanie expozícií a interiérového vybavenia Kúrie Zuzana. Žiadali sme o 2 expozície – entologickú expozíciou a príbeh Marriássy a dreva. Žiadané vybavenie a expozície by naplnili novozrekonštruovanú budovu, pričom by dotvorili exkluzívny zážitok v múzeu. Držte nám päste 😊

Okrem toho prebiehajú pracovné stretnutia s partnermi ohľadom organizovania Letohranie a jeho propagácie.