Verejné obstarávanie - otvárame obálky ✉️

11/2021

Dňa 26.11. o 9:30 sa uskutočnilo online otváranie ponúk podlimitnej zákazky „Hospodárska budova pri kaštieli v Markušovciach - rekonštrukcia na polyfunkčný kultúrny objekt“. Predložené boli dve ponuky, ktoré sú momentálne v štádiu vyhodnocovania. Pevne veríme, že v novom roku s úspešným uchádzačom podpíšeme zmluvu o dielo a slávnostne stavbu prevezme. Čaká nás kopec práce!