Začína maratón školení 📙

02/2021

Odbor Grantov EHP z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie si pre nás prichystalo sériu školení, ktoré nám uľahčia orientovať sa v pravidlách riadenia projektu, reportovania a dodržiavania všetkých potrebných náležitostí. Pilne nasávame nové informácie. Oceňujeme kvalitne pripravené a podané online školenia, ústretovosť zamestnancov z odboru Grantov EHP a tiež bohaté príručky pre prijímateľov grantov, v ktorých nájdeme odpoved azda na každú otázku. Je milé vidieť a spoznať ostatných prijímateľov. Slovensko zase raz oživí svoj kultúrny život!