Hudobný majstrovský kurz – záverečný koncert

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pobočka Kaštieľ a Letohrádok Dardanely v Markušovciach

Vás srdečne pozýva na bezplatný koncert výnimočnej viedenskej klaviristky IRIS MARÍNY WEFERS a absolventov majstrovského kurzu. Koncert sa uskutoční dňa 9.7.2022 od 18:00 v koncertnej sále letohrádku Dardanely v Markušovciach.

Pri tejto príležitosti Vám ponúkame aj večernú prehliadku kaštieľa, ktorá sa uskutoční pred koncertom v jednom vstupe o 17:00.
Vstupné na prehliadku: dospelí 5 €, zľavnené 3€.

Koncert a hudobný majstrovský kurz sa koná v rámci projektu Kúria Zuzana - zážitok v múzeu, ktorý je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Grantov EHP. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.