Košický samosprávny kraj a Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

vás pozývajú na slávnostné otvorenie zrekonštruovaného objektu Kúria Zuzana, novej modernej a technologicky vyspelej etnografickej expozície s názvom "Príbeh predkov" a festival Leto Hranie, ktorý sa bude konať už 4. 7. 2024 v objekte kaštieľa a letohrádku Dardanely v Markušovciach.

Tento rok sme si pre vás pripravili naozaj bohatý program, ktorý začne od 14.00 hod. otvorením festivalu, nasledovať bude o 15.30 hod. vystúpenie Fidlikanti deťom. O 16.30 začne slávnostný ceremoniál sprístupnenia zrekonštruovaného polyfunkčného objektu Kúria Zuzana za účasti predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku. Záver festivalu bude patriť kapele Kollárovci.

Popri hlavnom programe sa môžete tešiť na nespočetné množstvo sprievodných podujatí, ktoré budú prebiehať počas celého festivalu a sú zahrnuté v cene vstupenky.

Sprievodné podujatia od 14.00 hod. do 18.00 hod.

 • Zámocká záhradná studňa – tajomné interaktívne divadelné vystúpenie
 • Pouličné bábkové divadlo – a jeho rozprávkové záhradné postavičky
 • Choduľové divadlo – na želanie grófa prišlo až z Benátok
 • Remeselné dielne – výroba keramiky, kurz tkania na krosnách a ukážky tradičných remesiel
 • Maťko a Kubko – maskoti
 • Sokol rároh – maskot Košického samosprávneho kraja
 • Balónové kreácie
 • Maľovanie na tvár
 • Jazda na koňoch
 • Slovenský červený kríž – ukážky prvej pomoci
 • Drevený kolotoč
 • Skákací hrad
 • Gastro a Chill zóna

Program – časový harmonogram

14.00 hod. začíname – otvorenie areálu
15.30 hod. Fidlikanti deťom
16.30 hod. slávnostné otvorenie objektu Kúria Zuzana
za účasti predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku
17.30 hod. koncert kapely Kollárovci

Vstupné

Deti od 0 do 6 rokov: Voľný vstup*
Študenti a dôchodcovia: 2,50 €
Dospelá osoba: 5,00 €

*Deti do 6 rokov majú vstup do areálu povolený len v sprievode dospelej osoby.

Plagát podujatia

Plagát podujatia Leto hranie 2024