Hudobný majstrovský kurz a záverečný koncert Iris Marina Wefers

07/2022

Prvý prázdninový týždeň v múzeu sa niesol v duchu hudobného majstrovského kurzu pod vedením výnimočnej viedenskej klaviristky Iris Marína Wefers. Kurzu sa zúčastnilo 6 žiačok umeleckej školy. Hudobná virtuózka žiačky umelecky viedla, motivovala, podporovala rozvoj zručností a techniky. Súčasťou kurzu bola príprava na záverečný koncert mladých hudobníčok.

Koncert sa konal v úchvatnej koncertnej sále Letohrádku Dardanely. Umelecký zážitok, o ktorý sa postarala hudobná virtuózka spolu s absolventkami kurzu ešte viac umocnila dokonalá akustika sály. Koncert vrátane kurzu presiahol očakávania účastníkov a tiež návštevníkov.

Tešíme sa na ďalšie umelecké zážitky z nadchádzajúceho ročníka kurzu. Veríme, že sa tento kurz stane tradíciou.