Veľké sťahovanie zbierkových predmetov 🧳

03/2022

Keďže nás čaká rekonštrukcia kúrie, potrebovali sme vyčistiť jej priestory, kde sme ukrývali rôzne zbierkové predmety. Na pomoc nám prišla sťahovacia firma TRIV. Tomuto sťahovaniu ale predchádzala dlhodobá príprava v podobe balenia a označovania zbierkových predmetov. Pomohli nám aj kolegovia zo Spišskej Novej Vsi. Z depozitu boli vysťahované zbierkové predmety z fondu dejín hudby a fondu dejín umenia. Nie všetky zbierkové predmety z fondu dejín umenia boli premiestnené do nových depozitárnych priestorov. Mnohé z nich sme sprístupnili pre verejnosť a sú vystavené v expozícii kaštieľa. Z fondu dejín hudby sa sťahovalo spolu 702 zbierok, a to do náhradných depozitárnych priestorov a kancelárie v letohrádku. Zbierky, ktoré neboli v našom vlastníctve sa vracali múzeám. Z fondu dejín umenia bolo presťahovaných a zabalených 2061 zbierkových predmetov rôzneho umeleckého charakteru.